Skip links

Det med småt

Priser
Priserne varierer efter opgavens karakter og de involverede værdier. Der afregnes løbende hver måned og efter fælles forventningsafstemning helt i overensstemmelse med de regler, der gælder for advokatvirksomhed efter retsplejelovens § 126.

Bankoplysninger
Nykredit Bank konto nr. 54797154337

IBAN DK7354790007154337

SWIFT NYKBDKKK

Privatlivsbeskyttelse/GPDR
Advokatfirmaet Lars Fogh er underlagt de almindelige advokatregler om hvidvask, og har systemer, der sikrer overholdes af reglerne om privatlivsbeskyttelse/GDPR.

Cookiepolitik
Advokatfirmaet Lars Fogh bruger ikke cookies på denne hjemmeside.

Øvrige almindelige oplysninger
Advokatfirmaet Lars Fogh er etableret på adressen August Bournonvilles Passage 1, 1055 København K, og kan kontaktes på telefon (+45) 92824080 eller mobil (+45) 27804080 samt på e-mailadressen lars@advokatfogh.dk. CVR.nr. er 55442568. Advokatfirmaet Lars Fogh er en enkeltmandsvirksomhed. Advokater hos Advokatfirmaet Lars Fogh er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Alle advokater hos Advokatfirmaet Lars Fogh er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Lars Fogh, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Advokatfirmaet Lars Fogh anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokater hos Advokatfirmaet Lars Fogh er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Lars Fogh og/eller utilfredshed med advokat Lars Foghs adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Grafisk design og webudvikling
pawsfabrik.dk