Skip links

Rådgivning

Jeg er højt specialiseret i komplekse skattesager, og kan rådgive alle personer og virksomheder. Rådgivningen kan eksempelvis omfatte strukturering, gennemgang af en fremgangsmåde eller en second opinion. Jeg samarbejder gerne med andre rådgivere. Nærmere bestemt hjælper jeg for eksempel gerne start-up-virksomheder, i generationsskifter, transfer pricing sager, rederivirksomheders skatteforhold, ved til- og fraflytninger, handel med virksomheder, aktieløn, og alle andre former for transaktioner, der indeholder en overvejelse om skat. Rådgivningen kan typisk opdeles i tre former: Planlægning, risikovurdering eller førelse af skattesagen.

Planlægning

Undgå overraskelser

God planlægning giver budgetsikkerhed. Det er derfor afgørende at få den rigtige skat i budgettet fra begyndelsen. Jeg kan hjælpe med at afdække de relevante skattemæssige konsekvenser, vælge den sikre løsning og få de rigtige aftaler med den relevante dokumentation på plads. Derefter står jeg på sidelinjen for at sikre, at tingene folder sig rigtigt ud og at I føler jer trygge.

Risikovurdering

Har I overset en skat?

Nogle gange kommer der en skat ud af det blå, som ikke er i budgettet – for eksempel under en due diligence. I de situationer kan jeg hjælpe med at afdække risikoen, hjælpe med at skaffe den nødvendige dokumentation og opstille handlemuligheder. Jeg kan hjælpe jer med at udarbejde en retlig analyse, komme i compliance eller række ud til Skattestyrelsen med den rette dokumentation.

Myndighedshåndtering

Vind skattesagen

Når myndighederne begynder en skatterevision eller varsler en forhøjelse, er det afgørende at få kompetent rådgivning med det samme. Der er et vindue med øget sandsynlighed for en god løsning gennem klog dialog med Skattestyrelsen inden Styrelsen træffer afgørelse. Jeg kan hjælpe med stædigt at vende hver en sten og finde frem til den dokumentation, der kan sikre det bedste udfald. Jeg hjælper gerne med at føre skattesager administrativt (Skattestyrelsen og Landsskatteretten) og for domstolene.

Samarbejde

Brug egne medarbejdere

Det er naturligvis altid virksomhedens egne folk, der kender virksomheden bedst. Og virksomhedernes interne skatteafdelinger og de medarbejdere, der håndterer den daglige compliance inden for skat er ofte fantastisk dygtige. Ved at udnytte mine 20 års erfaring som leder i advokatskatteafdelinger, kan et samarbejde med virksomhedens egne folk løse store som små skatteopgaver med begrænset anvendelse af ekstern rådgivning. Det giver et bedre og hurtigere resultat, nedbringer omkostningerne og giver øget transparens og kontrol. Jeg deler gerne min viden, og denne samarbejdsmodel kan medvirke til at uddanne virksomhedens medarbejdere og skærpe fokus på relevante procedurer i den daglige compliance, så risikoen for skattesager i fremtiden reduceres. På et kort møde kan vi afklare om denne form for samarbejde opfylder jeres behov, og hvordan samarbejdet nærmere bestemt kan gennemføres –  eller om det er en anden form for rådgivning I har brug for.